top of page

גישור עסקי

גישור עסקי הוא הליך קצר ויעיל ליישוב סכסוכים, מחלוקות ואי הסכמות בין צדדים המצויים במחלוקות עסקיות, כגון: סכסוך בפירוק שותפות, מחלוקת בין ספק ללקוח על רקע של אספקת סחורה, תשלומים וכו', סכסוך שבין עובד ומעביד על רקע תנאי העסקה, תביעות חוזיות, פיצויים, סכסוכים בין ועדי עובדים להנהלה ועוד.

 
במקרים כאלו, הליך גישור פשוט בין צדדים יכול להוות תחליף מהיר וזול להליכים משפטיים מורכבים  ומסובכים כמו תביעות בבית משפט, הוצאה לפועל בקשה לסעד זמני וכו'
כיום גישת בית המשפט להפנות תביעות וסכסוכים שהוגשו בנושאים עסקיים לגישור באמצעות פרוייקט במהו"ת, זאת על מנת להקל על העומס בבית המשפט ומתוך גישה כי צדדים יוכלו לפתור באמצעות גישור את המחלוקת שבניהם טוב יותר.
לצורך כך נדרשת הסכמת שני הצדדים.
המגשר בהליך זה, יסייע לצדדים להגיע להסכמות ביניהם וייבחן , בישיבה משותפת או בישיבה נפרדת, את האפשרות ליישב את חילוקי הדעות בניהם ולמקסם תוצאות עבור שני הצדדים.
לצדדים המצויים במחלוקת יש אינטרסים המהווים בסיס להתנהלותם, לעיתים הם מושמעים בפה מלא ולעיתים נחבאים, המגשר מסייע לצדדים לזהות את האינטרסים האמיתיים שלהם ומסייע לזהות את האינטרסים של הצד השני, זיהוי האינטרסים נעשה בעיקר על ידי הקשבה לצד השני. תפקידו של המגשר הוא להבחין בין עמדות לבין אינטרסים, לשמוע עמדות ולהניע את הדיון למרחב של אינטרסים שהוא המקום מפגש טוב ליציאה מחסמים. למעשה השפה בהליך גישור הופכת משפה של עמדות לשפה של אינטרסים.
הליך הגישור למעשה מציע פתרון מהיר ונותן וודאות עסקית.
 
הכותבת לילך נחמיה היא מגשרת ועורכת דין, שמשה כסמנכ"ל הרשות לעסקים קטנים ובינוניים שבמשרד התמ"ת


 
bottom of page